De Klachtencommissie Ergatis | Sitagre behandelt klachten over (nalaten van) gedragingen, beslissingen of handelen door medewerkers of directie van Ergatis en Sitagre. Bijvoorbeeld als u zich onjuist behandeld voelt door een medewerker van een van deze organisaties of ontevreden bent over de klachtafhandeling.


Over de commissie

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie en wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat. Hier vindt u tevens het reglement.

Lees meer

Procedure

De Klachtencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in en geeft na het onderzoek een oordeel over uw klacht aan de directie van de betreffende dienstverlener.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten. Zoek hier het antwoord op uw vraag voordat u contact met ons opneemt.

Lees meer