Een geschillenregeling helpt de ontwikkeling van leden

 18 juni 2015

In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van het (mogelijke) verloop van geschilbeslechting. De klager in dit voorbeeld vindt uiteindelijk de weg naar de rechter, met alle kosten en negatieve publiciteit voor de andere partij (verweerder) van dien. Met het direct oppakken van de klachten had dit wellicht voorkomen kunnen worden. Dát er klachten ontstaan waar dienstverlening wordt uitgevoerd is een gegeven, maar de manier waarop je hiermee om gaat is een keuze. Welke verschillende mogelijkheden van geschilbeslechting kunnen worden ingezet?

Downloads