Klachtregeling.nl is het digitale loket waarop klachten en geschillen kunnen worden ingediend. De procedure tot het indienen van een klacht wordt vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Klachtregeling def klein

Over ons

Uw vereniging doet er alles aan om klachten of geschillen op te lossen. Lees hier hoe Klachtregeling.nl bijdraagt aan professioneel klachtmanagement.

Klachten

Via klachtregeling.nl kunnen veel uiteenlopende klachten in behandeling worden genomen. Momenteel zijn diverse klachten- en geschillencommissies bij klachtregeling.nl aangesloten.

Independent placement


Whitepaper
 
Klachtregeling.nl werkt onder andere voor: