Raad van Tucht en Raad van Beroep van het RB (Register Belastingadviseurs) bij Klachtregeling.nl

 18 oktober 2019

Per 1 januari 2019 verloopt de klachtenprocedure van de Raden van Tucht en Beroep van het RB via het digitale klachtportaal van Klachtregeling.nl. Hiermee zet het RB een mooie stap naar een geschilbeslechting via een digitaal portaal en een vereenvoudigd proces.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.000 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Het RB behartigt belangen van haar leden richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden.

Mocht een klant ontevreden zijn over een lid van het RB, dan kan er een klacht worden ingediend bij de Raad van Tucht van het RB. Het indienen van de klacht en de correspondentie verloopt via het digitale portaal van Klachtregeling.nl. Partijen kunnen via dit portaal de voortgang van de klachtenprocedure volgen en stukken digitaal indienen.

Meer informatie over het digitale klachtportaal is beschikbaar via de volgende link: https://www.klachtregeling.nl/rb/over