Uitgelicht: Uitspraak Geschillencommissie Arbodiensten

 2 oktober 2019

Ieder kwartaal publiceert Klachtregeling.nl een uitspraak van één van de Geschillencommissies die zijn aangesloten bij Klachtregeling.nl. Door het uitlichten van een gepubliceerde uitspraak geeft Klachtregeling.nl inzicht in het soort klachten dat wordt ingediend en hoe een uitspraak van een Geschillencommissie tot stand komt. Ditmaal wordt een uitspraak uitgelicht van de Geschillencommissie Arbodiensten.

Klacht ingediend, maar niet tijdig behandeld

In deze casus heeft klager een klacht ingediend bij een arbodienstverlener. Klager heeft weliswaar een ontvangstbevestiging ontvangen, maar na het sturen van meerdere herinneringen heeft klager na bijna 8 weken na het indienen van zijn klacht nog steeds geen enkele reactie ontvangen. De aanleiding van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie was dat klager, ondanks de herinneringen, nog steeds geen inhoudelijke reactie had ontvangen.

De klacht van klager heeft tevens betrekking op het niet door de arbodienstverlener ingaan op de opmerkingen van klager over een opgesteld rapport na een arbeidsdeskundig onderzoek. Daarbij zou een stuk, afkomstig van de werkgever van klager, door de arbeidsdeskundige aan het definitieve rapport zijn toegevoegd, zonder dit vooraf te delen met klager en zou er volgens klager onvoldoende hoor- en wederhoor door de arbodienstverlener zijn toegepast. De arbodienstverlener vindt dat klager de kans had om gebruik te maken van zijn rechten door het vragen van een zogeheten Deskundigenoordeel bij het UWV, maar dit niet heeft gedaan. De arbeidsdeskundige blijft staan  achter zijn rapport en professioneel oordeel. Het commentaar van klager kan volgens de arbodienstverlener desgewenst alsnog aan het rapport worden toegevoegd.

Wat is het oordeel van de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie heeft de klachten gegrond verklaard.

De Commissie vindt het slordig dat de arbodienstverlener niet direct op de klachten van klager heeft gereageerd. De arbodienstverlener heeft de klachten en de herinneringen ontvangen en had  adequater hiermee om moeten gaan.

Verder is de Geschillencommissie van oordeel dat voorafgaand aan het definitief maken van een rapport hoor en wederhoor had moeten worden toegepast wanneer er stukken aan een rapport worden toegevoegd die voorafgaand niet kenbaar zijn gemaakt aan klager. Tenslotte onthoudt de Geschillencommissie zich over het professioneel oordeel van de arbeidsdeskundige omdat ze daartoe overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie niet bevoegd is daarover te oordelen.

Elke klacht kan een gratis advies zijn!

Deze uitspraak van de Geschillencommissie laat zien dat communicatie en het adequaat en tijdig oppakken van klachten belangrijk zijn in een procedure. Wanneer in deze casus hier adequater mee zou zijn omgegaan, dan had een geschil bij de Geschillencommissie mogelijk voorkomen kunnen worden.

Door een uitspraak van de Geschillencommissie is er een onafhankelijk oordeel gegeven over een geschil tussen twee partijen. Een oordeel en een advies van een Geschillencommissie kan leiden tot een verbetering van de processen en kwaliteit van de dienstverlening van een organisatie.

Downloads