Uitgelicht: Uitspraak Stedelijke Geschillencommissie Breda

 29 juli 2019

Ieder kwartaal publiceert Klachtregeling.nl een uitspraak van één van de Geschillencommissies die zijn aangesloten bij Klachtregeling.nl. Door het uitlichten van een gepubliceerde uitspraak geeft Klachtregeling.nl inzicht in het soort klachten dat wordt ingediend en hoe een uitspraak van een Geschillencommissie tot stand komt. Ditmaal wordt een uitspraak uitgelicht van de Stedelijke Geschillencommissie Breda.

Eerst een woning toegewezen, daarna toewijzing ingetrokken?

In deze casus heeft een woningcorporatie een woning toegewezen aan klager en deze vervolgens weer ingetrokken. Wat geven partijen aan?

De woningcorporatie gebruikt als argument dat klager na een controle niet in aanmerking komt voor deze woning, omdat klager niet aan de voorwaarden voor Passend Toewijzen (waaronder het inkomen) voldoet. Klager zou (per ongeluk) bij de inschrijving een huishoudgrootte van 3 personen hebben ingevuld, terwijl de huishoudgrootte maar 2 personen is. Hierdoor heeft klager kunnen reageren op woningen waarvoor ze normaal niet in aanmerking zou komen.

Klager heeft aangegeven dat in de advertentie van de woning staat dat, om te kunnen reageren, er moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de huishoudgrootte minimaal 2 personen is. Bovendien zou volgens klager de website van de woningcorporatie er vaak uit liggen, waardoor het invullen van de gegevens niet goed is gegaan. Klager vindt dat de woning aan klager moet worden toegewezen.

Wat is het oordeel van de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard.

De Commissie vindt dat wanneer klager onjuiste gegevens verstrekt, dit de woningcorporatie niet kan worden verweten. De Geschillencommissie ziet hierin geen uitzonderingen.

Verder stond bij de inschrijfpagina van de woning het volgende vermeld:

‘’Bij deze woning gelden de voorwaarden van Passend Toewijzen. Om te reageren moet je voldoen aan de volgende voorwaarde(n): Huishoudgrootte: Minimaal 2 personen’’.

De Geschillencommissie heeft aanbevolen om de tekst aan te passen door aan de voorwaarden toe te voegen dat moet worden voldaan aan de huishoudgrootte én de voorwaarden van passend toewijzen. Hierdoor kan in de toekomst verwarring worden voorkomen.

Een klacht kan een gratis advies zijn!

Door een uitspraak van de Geschillencommissie is er een onafhankelijk oordeel gegeven over een geschil tussen twee partijen. Een oordeel en een advies van een Geschillencommissie kan leiden tot een verbetering van de processen van een organisatie.

Downloads