Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL 2018

 16 april 2019

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten en de Geschillencommissie OVAL 2018 is vanaf nu terug te vinden op de website.

De Geschillencommissie Arbodiensten en de Geschillencommissie OVAL (hierna: de Geschillencommissie) behandelt klachten over een dienstverlener die zich bezighoudt met het aanbieden van arbodienstverlening, een dienstverlener die lid is van OVAL of een dienstverlener die verklaart de uitspraak van de Commissie te zullen erkennen. 

In het jaarverslag informeert de Geschillencommissie u over haar werkwijze en samenstelling, het aantal binnengekomen klachten, het karakter van de klachten en de behandeling daarvan. Ook geeft de Geschillencommissie conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van haar bevindingen in 2018.

Jaarlijks aantal klachten toegenomen
In 2018 werden 34 klachten ingediend bij de Geschillencommissie. Dit zijn er 9 meer ten opzichte van de in 2017 ingediende klachten (25). De oorzaak van deze stijging is niet direct herleidbaar. Van deze klachten hebben er 4 tot een uitspraak geleid. Ook heeft de Geschillencommissie in 2018 nog 2 uitspraken gedaan van een in 2017 ingediende klacht.

Van de 6 behandelde klachten in 2018 zijn er 2 gegrond, 2 gedeeltelijk gegrond en 2 ongegrond verklaard. 

Karakter van de geschillen
De aard en achtergrond van de behandelde klachten verschilt per ingediende klacht. Voorbeelden van de door de Geschillencommissie behandelde onderwerpen zijn:

  • De bedrijfsarts en/of arbodienstverlener is of gedraagt zich onvoldoende onafhankelijk;
  • De bedrijfsarts heeft, hoewel niet verplicht, geen contact opgenomen met huisarts of specialist, terwijl klager daar wel (uitdrukkelijk) om verzocht;
  • Klager is ontevreden over de klachtenbehandeling door de arbodienstverlener;
  • Er is onenigheid over de schriftelijke terugkoppeling van een spreekuur.

Andere voorbeelden van geschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag.

De Geschillencommissie hoopt dat het jaarverslag kan bijdragen aan de kwaliteit en professionaliteit van arbodienstverlening.

Downloads