Jaarverslag OMO 2018 beschikbaar

 2 juli 2019

Het jaarverslag van de Klachtencommissie OMO 2018 is vanaf nu online beschikbaar. Het jaarverslag omvat (de aard van de) klachten die in 2018 zijn ingediend. Ook kunt u de conclusies van de Klachtencommissie naar aanleiding van haar bevindingen in 2018 terugvinden.

De Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) behandelt klachten over OMO-scholen. OMO is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De Klachtencommissie informeert met de publicatie van het jaarverslag alle personen die binnen de verschillende scholen betrokken zijn bij de afhandeling van klachten: schoolleiders, vertrouwenspersonen, mentoren en leerkrachten, alsmede alle personen die potentieel als klager kunnen optreden: ouders, leerlingen en personeel. Niet alleen worden deze partijen door kennis te nemen van dit jaarverslag geïnformeerd over de verschillende klachtenregelingen, ook wordt inzicht gegeven over de werkwijze van de Klachtencommissie. Er wordt ingegaan op het aantal en de aard van de ontvangen klachten en de Klachtencommissie geeft haar conclusies naar aanleiding van haar bevindingen in 2018 weer.

Downloads