Jaarverslag Stedelijke Geschillencommissie Breda 2014

 7 juli 2015

Het jaarverslag van de Stedelijke Geschillencommissie Breda van 2014 kunt u vanaf nu downloaden op de site. Het jaarverslag betreft de bezwaarschriften die in 2014 bij de Geschillencommissie zijn ingediend.

De Stedelijke Geschillencommissie Breda behandelt klachten over Klik voor Wonen, Laurentius, WonenBreburg en AlleeWonen. In het jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de werkzaamheden van de Geschillencommissie. Tevens wordt vermeld hoeveel bezwaarschriften bij de Geschillencommissie zijn ingediend, hoeveel zaken de Geschillencommissie in behandeling heeft genomen en welke onderwerpen de bezwaarschriften betroffen. Ten slotte geeft de Geschillencommissie haar conclusies en aandachtspunten naar aanleiding van haar bevindingen in 2014 weer.

Downloads