Klachtrecht basisonderwijs ondoorzichtig?

 30 december 2014

In dit artikel wordt het klachtrecht en de invulling daarvan bezien en worden verbeteringen besproken. Er wordt afgesloten met enkele tips uit de praktijk voor klachtencommissies. Het is aan de schoolleiders daar hun voordeel mee te doen.

Een klacht over de kwaliteit van het onderwijs en de informatieverstrekking aan de ouders of een klacht over een nalatige opstelling van een leerkracht of een klacht over het pesten van een leerling en het door de school niet optreden hiertegen. 
Dit zijn voorbeelden van klachten die binnen het basisonderwijs kunnen voorkomen. Het inschakelen van een klachtencommissie ligt daarbij voor de hand. De vraag kan worden gesteld hoe het klachtrecht binnen het basisonderwijs is vormgegeven. 

Downloads