Nu online: Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

 25 juni 2015

Het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten van 2014 kunt u vanaf nu downloaden op de site. Het jaarverslag betreft de klachten die in 2014 door de Geschillencommissie zijn ontvangen.

De Geschillencommissie Arbodiensten behandelt klachten over een arbodienst of een medewerker van een arbodienst. In het jaarverslag informeert de Geschillencommissie u over haar werkwijze en samenstelling, het aantal binnengekomen klachten, het karakter van de klachten en de behandeling daarvan. Ook geeft de Geschillencommissie conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van haar bevindingen in 2014. De Geschillencommissie hoopt dat het jaarverslag kan bijdragen in de kwaliteit en professionaliteit van arbodienstverlening.

Downloads