Professionalisering in Klachtenmanagement

 30 december 2014

Een klacht is een gratis advies over haperende dienstverlening aan afnemers. Redenen genoeg om het klachtenmanagement onder de loep te nemen en professioneel in te richten voor uw branche of beroepsgroep.

Zelfregulering op brancheniveau is een actueel thema. Verenigingen, stichtingen of bijvoorbeeld cao-partijen stellen zichzelf – en dus de leden – ten doel transparant beleid te voeren richting (eind)gebruikers en stakeholders. Bij de uitvoering van het beleid kunnen klachten ontstaan. Professioneel klachtenmanagement is essentieel om transparant verenigingsbeleid vorm te geven. 

Downloads