Over de Commissie

De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Zo mogen de commissieleden geen band hebben met één van de betrokken partijen, waardoor zij niet in volledige vrijheid kunnen oordelen.

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in. Na het onderzoek geeft de Geschillencommissie een oordeel over uw klacht. Dit oordeel is een bindend advies aan de directie van de betreffende organisatie. De organisatie zal in de meeste gevallen het advies van de Geschillencommissie overnemen en het genomen besluit binnen één maand schriftelijk aan u mededelen.

De Geschillencommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket Klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de klachtprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Als u meer wilt weten over de werkwijze van de Klachtencommissie, kunt u de procedure bekijken en/of hiernaast het reglement downloaden.

Downloads