De Stedelijke Geschillencommissie Breda behandelt klachten over Klik voor Wonen, Laurentius, WonenBreburg, Alwel, Thuisvester en Woonvizier. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met een van deze organisaties. Bijvoorbeeld als u ontevreden bent over hun handelswijze.

 

Over de commissie

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat. Hier vindt u tevens het reglement en de jaarverslagen.

Lees meer

 

 

Procedure

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in en geeft na het onderzoek een oordeel over uw klacht aan het bestuur van de organisatie tegen wie u de klacht heeft ingediend.

Lees meer

 

 

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten.

Lees meer