Veelgestelde Vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van geschillen.

 • Hoe kan ik een geschil indienen bij de Beroepscommissie?

  U kunt het geschil indienen via deze website. Het geschil kan door de Beroepscommissie pas in behandeling worden genomen, als het geschil aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of de Beroepscommissie het geschil kan behandelen. 

  Lees voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure.

 • Ik ben geen lid van AB Werkt. Kan ik dan een geschil bij de Beroepscommissie indienen?

  Er worden geen geschillen in behandeling genomen van klanten die geen lid zijn van AB Werkt.

  Uiteraard kunnen niet-leden wel klachten uiten tegen AB Werkt. Deze worden op de voor de organisatie gebruikelijke wijze in behandeling genomen. Hierbij is geen beroepsprocedure mogelijk en is het besluit van de directie bindend.

 • Binnen welke termijn moet ik een geschil indienen?

  U moet het geschil indienen binnen één maand na dagtekening van het schriftelijk besluit op uw klacht of bezwaar van AB Werkt.

 • Hoe lang duurt het voordat de Beroepscommissie uitspraak doet over het geschil?

  De Beroepscommissie zal binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van het beroep en het verweerschrift of na het horen van partijen uitspraak doen.

 • Kan ik bij de Beroepscommissie een geschil indienen over contractvoorwaarden?

  Nee. Op de contractvoorwaarden (zoals tarieven of voorschriften) is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 • Hoe verloopt een hoorzitting?

  Tijdens de zitting wordt het geschil door de Beroepscommissie mondeling behandeld. U kunt het geschil mondeling toelichten en reageren op de schriftelijke reactie van de andere partij. Ook de andere partij kan haar standpunt mondeling toelichten. 

  De zitting is niet openbaar, maar u kunt zich wel door een gemachtigde of deskundige laten bijstaan. U dient de naam van uw gemachtigde of deskundige voordat de zitting plaatsvindt aan de Beroepscommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Tilburg.

  Aan het eind van de zitting geeft de Beroepscommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over het geschil een oordeel te geven. De Beroepscommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

  Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.