Over de Commissie

De Geschillencommissie Stichting Audicienregister (StAr) behandelt klachten over audiciens. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met één van de bij Stichting Audicienregister aangesloten audiciens, bijvoorbeeld over de bejegening door de audicien. U kunt een klacht indienen als u gebruik maakt van de diensten van de audicien of als vertegenwoordiger of gemachtigde van degene die gebruik maakt van de diensten van de audicien.

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie. Zo mogen commissieleden geen band hebben met één van de betrokken partijen, waardoor zij niet in volledige vrijheid kunnen oordelen. De leden van de Geschillencommissie worden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid op het gebied van hoorzorg of andere relevante werkvelden. De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in en geeft een oordeel over uw klacht in de vorm van een bindend advies aan (de directie van) de betreffende audicien. 

De Geschillencommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket van klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de procedure vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Als u meer wilt weten over de werkwijze van de Geschillencommissie, kunt u de procedure bekijken en/of hiernaast het reglement downloaden.

Downloads