Veelgestelde Vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten. Zoek hier het antwoord op uw vraag voordat u contact met ons opneemt.

 • Wie kan een klacht indienen bij de Geschillencommissie?

  U kunt een klacht indienen als u gebruik maakt van de diensten van de audicien of als vertegenwoordiger of gemachtigde van degene die gebruik maakt van de diensten van de audicien.

 • Hoe kan ik een klacht indienen bij de Geschillencommissie?

  U kunt uw klacht indienen via deze website. Uw klacht kan door de Geschillencommissie pas in behandeling worden genomen, als uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of de Geschillencommissie uw klacht kan behandelen. 

  Lees voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure

 • Binnen welke termijn moet ik mijn klacht indienen?

  De klacht moet binnen één maand nadat behandeling van de klacht door de audicien heeft plaatsgevonden ingediend worden.

 • Wat kost het indienen van een klacht?

  Het indienen van een klacht kost €37,-. Dit bedrag wordt terugbetaald indien de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard.

 • Hoe lang duurt het voordat de Geschillencommissie uitspraak doet over mijn klacht?

  De Geschillencommissie doet uitspraak binnen vier weken na afsluiting van de mondelinge behandeling. Indien geen mondelinge behandeling plaatsvindt doet de Geschillencommissie uitspraak binnen vier weken nadat klager en zorgverlener zijn geïnformeerd dat de behandeling schriftelijke plaatsvindt. De Geschillencommissie is bevoegd de termijn één of meerdere malen te verlengen maar zorgt ervoor dat een uitspraak binnen een termijn van zes maanden na voorlegging van het geschil gedaan wordt.

 • Hoe verloopt een hoorzitting?

  Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Geschillencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de audicien. Ook de audicien kan zijn standpunt mondeling toelichten. 

  De zitting is niet openbaar; de Geschillencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde, vertrouwenspersoon en/of andere persoon laten bijstaan. U dient de naam van deze persoon/personen voordat de zitting plaatsvindt aan de Geschillencommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Tilburg. 

  Aan het eind van de zitting geeft de Geschillencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Geschillencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

  Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.