De Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) behandelt klachten over OMO-scholen. OMO is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met één van de aangesloten scholen, bijvoorbeeld over bejegening, de kwaliteit van het onderwijs of uw persoonlijke integriteit.


Over de commissie

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie en wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat. Hier vindt u tevens het reglement en de jaarverslagen.

Lees meer

Procedure

De Klachtencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in en geeft na het onderzoek een oordeel over uw klacht in de vorm van een advies aan de Raad van Bestuur van OMO.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten.

Lees meer