Regelingen

De Klachtencommissie OMO kent verschillende regelingen.

Klachtenregelingen

De eerste klachtenregeling is de Algemene klachtenregeling, waaronder alle algemene klachten vallen. Daarnaast is er de Regeling Ongewenste Omgangsvormen (dit is de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie). Hieronder vallen alle klachten die betrekking hebben op de persoonlijke integriteit. Hiervoor geldt een andere (versnelde) procedure.

Klachten die onder één van deze regelingen vallen, kunt u via deze website digitaal indienen.

Klokkenluidersregeling

Hiernaast kent OMO de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand, de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Als u een misstand binnen de OMO-organisatie wilt melden, dan kan dat via deze regeling. De Commissie Integriteitsvraagstukken OMO zal zich over de melding buigen. Klik hier voor meer informatie over de Klokkenluidersregeling en hoe u een melding kunt doen.

Leerlingzaken

Klachten die betrekking hebben op leerlingzaken worden niet door de Klachtencommissie behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan klachten over toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar of schorsing of definitieve verwijdering. Deze klachten vallen onder het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken. Deze klachten kunt u indienen bij de rector/algemeen directeur van de betreffende school en vervolgens, indien u niet tevreden bent met de uitkomst, bij de Regionale beroepscommissie leerlingzaken (t.a.v. de rector/algemeen directeur).